Vårt hjem og familie

Ved generelle spørsmålvedrørende selskapets virksomhet

Vår leder:

Direktør: Edita Jogminienė
Tlf.: +370 605 75783
E-post: edita@analote.lt

“Gjør det meste og beste du kan, og da har du gjort det minste og riktigste du kunne”

Våre regnskapsførere:

Regnskapssjef: Brigita  Šaukevičienė
Tlf.: +370 640 23929

E-post: buhalterija@analote.lt

“Alt er og skal bli bra”

Regnskapsfører: Danutė Ufertienė
Tlf.: +370 640 23929

E-post: inbox@analote.lt

“Ingen velsignelse er så stor som arbeidets, og bare et menneske som har arbeidet hardt hele sitt liv kan si: Jeg har levet”

Vedrørende levering og transport

Manager ansvarlig for levering i Litauen:

Lederen for leveringsavdelingen: Dalius Kreišmontas
Tlf.: +370 606 42006

E-post: wood@analote.lt

“Vi tror at suksessen kommer til dem som står opp tidlig. Nei, Suksess kommer til de som får opp i godt humør”

Manager ansvarlig for levering i Litauen og Latvia:

Manager ansvarlig for levering: Vytautas Adlis
Tlf.: +370 604 35535

E-post: vytautas@analote.lt

“Smi mens jernet er varmt”

Transportleder:

Lederen for transportavdeling: Dovilė Malkauskienė
Tlf.: +370 604 70080

E-post: dovile@analote.lt

“Sola er uunngåelig”

Vedrørende produksjon, salg og eksport

Lederen for salgsavdelingen: Vidmantas Kumža
Tlf.: +370 671 17006

E-post: vidmantas@analote.lt

“Dersom du tror at du har gjort alt, gjør dobbelt så mye, og da blir det sikkert gjort det beste du kunne”

Salgsmanager for handel med Tyskland og Østerrike:

Salgsmanager: Kristina Prušinskienė
Tlf.: +370 676 70401

E-post: holzproduktion@analote.lt

“En liten positiv tanke om morgenen kan endre hele dagen din”

Salgsmanager for handel med Tyskland og Sveits:

Salgsmanager: Renata Šverebienė
Tlf.: +370 672 93995

E-post: paletten@analote.lt

“Suksess i livet er mye mer avhengig av evnen til å kommunisere enn talent”

Salgsmanager for handel med Frankrike:

Salgsmanager: Jūratė Gailienė
Tlf.: +370 684 70074

E-post: bois@analote.lt

“Ikke tusen ord seg prenter som én gjernings spor”

Salgsmanager for handel med Holland, Belgia, Skandinavia:

Salgsmanager: Edita Dzeventkauskienė
Tlf.: +370 607 15809

E-post: cargo@analote.lt

“Godt sinn og et godt hjerte – kombinasjon for suksess!”