Vårt hjem og familie

Ved generelle spørsmålvedrørende selskapets virksomhet

Vår leder:

Direktør: Edita Jogminienė
Tlf.: +370 605 75783
E-post: edita@analote.lt

“Gjør det meste og beste du kan, og da har du gjort det minste og riktigste du kunne.”

Våre regnskapsførere:

Regnskapssjef: Brigita  Šaukevičienė
Tlf.: +370 640 23929

E-post: buhalterija@analote.lt

“Alt er og skal bli bra.”

Regnskapsfører: Danutė Ufertienė
Tlf.: +370 640 23929

E-post: inbox@analote.lt

“Ingen velsignelse er så stor som arbeidets, og bare et menneske som har arbeidet hardt hele sitt liv kan si: Jeg har levet.”

Vedrørende levering og transport

Manager ansvarlig for levering i Litauen:

Lederen for leveringsavdelingen: Dalius Kreišmontas
Tlf.: +370 606 42006

E-post: wood@analote.lt

“Vi tror at suksessen kommer til dem som står opp tidlig. Nei, Suksess kommer til de som får opp i godt humør .”

Manager ansvarlig for levering i Litauen og Latvia:

Manager ansvarlig for levering: Vytautas Adlis
Tlf.: +370 604 35535

E-post: vytautas@analote.lt

“Smi mens jernet er varmt.”

Transportleder:

Lederen for transportavdeling: Dovilė Malkauskienė
Tlf.: +370 604 70080

E-post: dovile@analote.lt

“Sola er uunngåelig.”

Vedrørende produksjon, salg og eksport

Lederen for salgsavdelingen: Vidmantas Kumža
Tlf.: +370 671 17006

E-post: vidmantas@analote.lt

“Dersom du tror at du har gjort alt, gjør dobbelt så mye, og da blir det sikkert gjort det beste du kunne.”

Salgsmanager for handel med Tyskland og Østerrike:

Salgsmanager: Kristina Prušinskienė
Tlf.: +370 607 15809

E-post: info@analote.lt

“En liten positiv tanke om morgenen kan endre hele dagen din.”

Salgsmanager for handel med Tyskland og Sveits:

Salgsmanager: Renata Šverebienė
Tlf.: +370 672 93995

E-post: paletten@analote.lt

“Suksess i livet er mye mer avhengig av evnen til å kommunisere enn talent.”

Salgsmanager for handel med Frankrike:

Salgsmanager: Jūratė Gailienė
Tlf.: +370 684 70074

E-post: bois@analote.lt

“Ikke tusen ord seg prenter som én gjernings spor.”